Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

De første to ukene på Flekkerøy

 

De første to ukene på Flekkerøy

01.09.2014 - Therese Seierstad - Foto: Ann Kristin Wigardt

De siste ukene har både barna, foreldre og ansatte fått litt tid til å bli bedre kjent med hverandre. Tilvenningsperioden har bestått av store og små utfordringer, som hører med i en barnehagestart.


Det viktigste for oss i denne tiden har vært å ha fokus på at barna opplever trygghet og glede, og at foreldrene føler det er trygt og godt å levere barna sine hos oss. Det er også flott å se at barna har begynt å finne seg så godt til rette i barnehagen, og sånn håper vi det fortsetter!
At vi har hatt håndtverkere i barnehagen i denne perioden, har vært positivt på mange måter. Barna har fått møte ulike folk i forskjellige yrker. De har fått besøk av både snekkere og rørleggere inne på avdelingen, dette har vært veldig spennende. Til og med asfaltleggingen har vært mer spennende enn forstyrrende for de fleste av barna, selv om dette kanskje har bidratt til usikkerhet hos enkelte foreldre og ansatte om hvor man skal parkere bilen om morgenen. Her vil vi takke en løsningsorientert gjeng med foreldre, som sporty har plassert bilen litt lengre unna slik at vi har fått kabalen til å gå opp.

Nå er det meste ferdigstilt og det virker det som om barna trives. Vi har en flott barnehage med mangfoldige muligheter for barna til å utfolde seg. Vi har fått et flott lokale med fine utearealer og god plass inne. Romløsning og antall rom gjør det også lett for oss å dele barna inn i mindre grupper. Dette gir gode muligheter til å skape lek og aktiviteter inne, og mer ro som gir grunnlag for barna til å skape trygge vennskap internt på avdelingen. Vi har tilgjengelig formingsrom, musikkrom og gymsal som gir oss potensiale til å tilrettelegge gode utviklingsmuligheter for barna, og det skal bli spennende å være med på skape og forme dette fremover.

Det har vært en innholdsrik og spennende tid i møte med så mange nye og flotte barn og foreldre i august. Vi ser frem til tiden fremover sammen med dere i Solkollen barnehage Flekkerøy, og vi gleder oss!
 

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500