Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

Flekkerøy

 

Flekkerøy

25.06.2018 - Ann Kristin WigardtSolkollen barnehage Flekkerøy

Solkollen barnehage Flekkerøy åpnet i august 2014 med fire avdelinger. Barnehagen  har flotte lokaler og et fantastisk uteområde, med umiddelbar nærhet til skogen.
I tillegg til avdelingene har vi en del spesialrom som formingsrom, multi/ media rom og en stor gymsal som er veldig populær.


Styrende dokumenter:
- Verdidokument (pdf)
- Årsplan (pdf)


Våre avdelinger, direkte telefonnummer og betydning:
 

Armkroken 467 45 785 Tilgjengelige voksne tilbyr et fang og en armkrok og skaper trygghet og varme
 
Hjerterommet 464 45 648 Omsorg, trygghet og hjertevarme skapes i menneskemøter
 
Fotsporet 453 96 269 Å vandre sammen og sette spor gjør at vi tar nye steg mot samme mål
 
Smilehullet 465 03 505 Smil, humor og kreativitet gir farger til et inkluderende fellesskap
 
Øyeblikket 485 03 455 De magiske øyeblikkene jaktes på i hverdagen. Det ligger mye anerkjennelse i et godt blikk
 Navnene på avdelingene i barnehagen skal være med å understreke vårt ønske om å være inkluderende, skape likeverd og likestilling.


Adresse:
Lindebøskauen 31
4625 Flekkerøy
 


Informasjon om eier og formålsparagraf:


Solkollen barnehage eies av Læringsverkstedet. Barnehagen drives med tillegg til formålsparagraf for barnehagedrift. Vi legger vekt på kristen verdiformidling i hverdagen, i pedagogisk tilrettelagt aktiviteter og ved kristne høytider gjennom året. Med denne formålsparagrafen, et ressurssterkt personale og i samarbeid med foreldrene, ønsker vi å skape de beste barnehagene i Kristiansand.


Tillegg §1a i barnehageloven
Solkollen barnehage er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon (jmf. Barnehagelovens §1a). Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

Barnehagens mål:
Solkollen barnehage er en del av ”den gode barndom” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap.

Delmål:
• Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
• Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
• Vi har et godt tilbud til hele familien
• Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø.
• Vi engasjerer oss i bydeler, regionalt og nasjonalt.

 

Se bilder og les mer - trykk her!
 

 

 

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500