Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

Familieskolen

 

Familieskolen

16.06.2017 - Anna-Lena Andersen - Video: Trond Tveit

Solkollen Familieskole - En del av vårt totale tilbud til familiene 

Solkollen Familieskole er et tilbud til alle byens par og familier, i tillegg til brukerne av Solkollen Barnehager. Vi takker Kristiansand kommune for økonomisk støtte som gjør det mulig for oss å drive dette arbeidet.

I vår tid er det stort fokus på økt kunnskap. Informasjonspresset øker stadig og i jobbsammenheng må vi regelmessig oppdatere oss med kurs og konferanser.
Underveis i livet møter vi likevel situasjoner der vi opplever at vi har lite kunnskap om de utfordringer vi møter. Samlivet og foreldrerollen er for mange en slik situasjon. Det å leve sammen som par og som familie kan være helt fantastisk, men også svært krevende.Vår ektefelle og våre barn er det mest verdifulle vi har. Det å skape et godt liv sammen, og gi barna våre de beste oppvekstsvilkår, er vår viktigste oppgave! Få ganger i livet er overgangen større enn når man skal gå fra å være alene til å bli et par. Eller fra å være et par til å bli foreldre. Hva er mer naturlig enn å investere i disse sårbare fasene i livet? Solkollen Familieskole ønsker å bidra i denne sammenheng. Vi tilbyr gode og målrettede kurs.


Parkurset «Underveis»
Hovedkurset i Familieskolen er parkurset «Underveis». Dette kurset består av 6 kurskvelder, 3 på høsten i oktober/november og 3 i januar/februar. Underveis i livet møter vi alle utfordringer. Nye relasjoner skal styrkes og utvikles, og nye roller skal mestres. «Underveis» er et kurs som kan gi deg verdifulle innspill i forhold til dette.

For informasjon om «Parkurset Underveis» - trykk her!

Enkeltseminarer
I Familieskolen arrangerer vi i tillegg til parkurset ulike enkeltseminar med fokus på de utfordringer vi møter i familiesammenheng. Tema varierer fra år til år. Kurs for foreldre om barn oppdragelse i ulike aldre har vært tema liksom hverdagsøkonomi. Aktuelle kurs vil legges ut her.


Ta en god beslutning, invester i ditt ekteskap og dine barn. Gi det beste du har, av din tid og dine ressurser. De fortjener det!
 
Sitat fra to deltakere på parkurset Underveis:

"God nytte i hverdagen!"


“Kjempefornøyd med alt! Var litt skeptisk i begynnelsen, men nå angrer jeg ikke et sekund at jeg ble med. Tusen takk!”

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 380 63 085

 

Hellemyr

Telefon: 380 63 085

 

Hånes

Telefon: 380 63 085


Søm

Telefon: 380 63 085

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877