Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

Hellemyr

 

Hellemyr

25.06.2018 - Thore AasSolkollen barnehage Hellemyr

Solkollen barnehage Hellemyr åpnet i 2001. Bygget ble så utvidet med en ekstra avdeling, og i 2008 ble i tillegg et helt nytt moderne barnehagebygg ferdigstilt .  Vi har gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Vi har gode utearealer og en solrik lekeplass.

Vi har et godt samarbeid med de andre barnehagene på Hellemyr. Det er tradisjon med felles barnehagekor for alle femåringene, samt fellesgym i barnehagens gymsal.

I forbindelse med høytidene har vi nært samarbeid med Hellemyr kirke.


Styrende dokumenter:
- Verdidokument (pdf)
- Årsplan (pdf)


Våre avdelinger, direkte telefonnummer og betydning:
 

Armkroken 982 68 496 Tilgjengelige voksne tilbyr et fang og en armkrok og skaper trygghet og varme
 
Smilehullet 982 68 497 Smil, humor og kreativitet gir farger til et inkluderende fellesskap
 
Skattkammeret 982 68 473 Barn er skatter som er verdifulle, individuelle, ulike og strålende.
 
Hjerterommet 982 68 498 Omsorg, trygghet og hjertevarme skapes i menneskemøter
 
Øyeblikket 934 78 019 De magiske øyeblikkene jaktes på i hverdagen. Det ligger mye anerkjennelse i et godt blikk
 
Håndtrykket 934 78 016 En trygg og varm hånd kan støtte og gi omsorg. Håndtrykk skaper dialog og kontakt
 
Fotsporet 934 78 014 Å vandre sammen og sette spor gjør at vi tar nye steg mot samme mål
 Navnene på avdelingene i barnehagen skal være med å understreke vårt ønske om å være inkluderende, skape likeverd og likestilling.


Adresse:
Breimyrveien 100
4628 Kristiansand


Informasjon om eier og formålsparagraf:


Solkollen barnehage eies av Læringsverkstedet. Barnehagen drives med tillegg til formålsparagraf for barnehagedrift. Vi legger vekt på kristen verdiformidling i hverdagen, i pedagogisk tilrettelagt aktiviteter og ved kristne høytider gjennom året. Med denne formålsparagrafen, et ressurssterkt personale og i samarbeid med foreldrene, ønsker vi å skape de beste barnehagene i Kristiansand.


Tillegg §1a i barnehageloven
Solkollen barnehage er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon (jmf. Barnehagelovens §1a). Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

Barnehagens mål:
Solkollen barnehage er en del av ”den gode barndom” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap.

Delmål:
• Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
• Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
• Vi har et godt tilbud til hele familien
• Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø.
• Vi engasjerer oss i bydeler, regionalt og nasjonalt.

 

 

 

 

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500